DISTRIBUCIÓ D'AIGUA

Els equips i sistemes via ràdio de FARELL INSTRUMENTS estan dissenyats per solucionar les necessitats d'informació i comunicació dels agents responsables de l'administració dels recursos hidràulics.

Les dificultats que ens planteja la cada vegada més gran escassetat de recursos hidràulics i un ús excessiu dels mateixos, ha provocat una situació d'extrema urgència en la gestió d'aquests. La tecnologia permet saber i administrar els recursos de manera més eficient, perquè les dificultats dels nostres temps no vagin a més. Així, les administracions i corporacions que s'encarreguen de la seva gestió poden actuar amb més coneixement i reduir la incertesa.

Els sistemes de distribució d'aigua dissenyats i fabricats íntegrament a l'empresa poden proveir una solució tecnològica per a qualsevol tipus de projecte, tant en envergadura com en magnitud. La distància i el volum de recursos acostuma a ser una barrera difícil de superar, però FARELL INSTRUMENTS s'ha focalitzat a desenvolupar electrònica de telecomunicacions per aconseguir-ho.

Però no totes les necessitats hidràuliques són de gran envergadura i abastament, sinó que molt dels recursos es gestionen de manera local, i on les solucions que s'aporten estan més enfocades a poder arribar a aquests punts sense autonomia per a equips de control. El telecontrol i els telecomandaments autònoms permeten captar i actuar sobre aquesta multitud de ubicacions de forma local per poder abastir els usuaris.

Productes