TRANSMISSIÓ DE DADES

Durant dècades s'han buscat solucions per a la dificultat de comunicar equips a punts remots, intentant superar les barreres de la distància i els diferents llenguatges propis de cadascun.

Per això ha estat molt important en els desenvolupaments de les solucions Farell l'estudi de les necessitats de transmissió de dades a cada sector. La quantitat i la freqüència de dades necessàries ens ubica en un tipus d'electrònica concreta per resoldre les dificultats plantejades.

En aquesta línia, FARELL INSTRUMENTS es focalitza en el desenvolupament de radio-mòdems professionals capaços de comunicar a grans distàncies, amb una electrònica duradora i capacitat per enllaçar tot tipus d'equips, durant totes les hores del dia en temps real. A diferència d'altres tecnologies, no hi ha dependència d'operadors externs ni barreres físiques per donar una solució 100% fiable i robusta.

La multitud de fabricants i equips de solucions locals a camp també genera una dificultat d'integració de dades i senyals. Per això, cal una solució per a la captació de dades i senyals a transmetre amb mòduls universals per a multitud de funcions. Amb la captació i la transmissió de dades universal es pot treballar amb equips remots, sigui quin sigui el seu origen i llenguatge, com si d'un sol sistema parléssim.

 

 

Productes